Kunstenaarsvisie Statement. Januari 2013.
 
 
Ronella Enter (1959) studeerde aan de Academie Minerva te Groningen 2003-2007, afdeling Autonoom Beeldende Kunst.
Afstudeerrichting Tekenen /Schilderen. Ze woont en werkt in Assen.
 
Ronella:
“In eigen werk laat ik me leiden door mijn intuïtie, gebaseerd op het werkprincipe van de Surrealisten. Mijn tekeningen bestaan uit het samenvoegen van elementen die op deze manier een metafoor tot leven wekken. Wat je over mijn werk kunt zeggen is: het zijn beelden ‘vertaalt’ op papier vanuit een innerlijke drang om de wereld te duidden in beeld. Mijn werk gaat over binnenwereld - buitenwereld, waarbij de mens zijn psyche en de natuurlijke omgeving een rol spelen. Reflectie.
 
Mijn filosofie: Kunst moet kunnen laten zien wat we niet waarnemen op het moment dat we ons een beeld vormen van de werkelijkheid.
De mens in zijn totale wezen blijkt een onuitputtelijke bron van indrukken en expressiemogelijkheden om te onderzoeken.
Niet alleen de mens als uiterlijke verschijningsvorm, maar ook wat doet de ontmoeting met die ander mij als kunstenaar. Hoe verhoud ik mij ten opzichte van die ‘ander’.
 
Lijn en karakter zijn ook een belangrijk gegeven in mijn werk. Ook een stuk vervreemding, goed kijken wat zie ik nu eigenlijk.
De kijker ertoe uitnodigen goed naar de beelden te kijken.
Om op deze manier zich ervan bewust te worden... waar kijk ik naar. Hoe verhoud ik mij tot dit werk. Een bewustwording! Van je eigen ik en je houding ten opzichte van je directe leefwereld. Een mooie uitdaging om verder te onderzoeken. Niet alleen op papier of doek maar ook in ruimtelijke werken.”
 
Citaat:
”Ik verlies mijzelf in mijn werk, op zoek naar de essentie…!”
                                                      Odilion Redon.
 
 
 
 
Ronella Enter   Beeldend Kunstenaar